PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W DZIEWKOWICACH.

Kod pocztowy: 47-132

Ulica: ul. Strzelecka 3

NIP: 756-18-46-548

Nr fax (48) 77 461 27 46

Nr telefonu: (+48) 77 461 27 46, kom. 788 969 262

Dyrektor: mgr Jadwiga Cichecka - Walczak

STRONA INTERNETOWA SZKOŁY.

WWW: pspdziewkowice.fm.interia.pl

E-mail: pspdziewkowice@poczta.fm

Liczba oddziałów: 6

Liczba uczniów: 66

Liczba pracowników:

- pedagogicznych: 15

- niepedagogicznych: 5

Liczba sal lekcyjnych: 5

Liczba pracowni komputerowych: 1

Kontakt rodziców ze szkołą

1. Sekretariat: 9.00 - 13.00.

2. Środa jest dniem otwartym w szkole, rodzice mają możliwość uczestniczyć w zajęciach swoich dzieci.

3. W każdy 2 czwartek miesiąca odbywają się konsultacje