BIULETYN

Kod pocztowy: 47-132

Sołtys: LIDIA TARLIŃSKI

1.Ochwat Pelagia - Przewodnicząca

2.Cyran Jan

3.Frystacki Rafał

4.Gawlik Piotr

5.Gomała Jacek

6.Kubielas -Walasek Joanna

7.Roter Józef

8.Sczepanik Sebastian

9.Urbańczyk Piotr

Liczba mieszkańców: 1490

Odległość od siedziby gminy: 4 km

Ilość posesji: 357

Użytkownicy gospodarstw rolnych: 39

Podatnicy podatku od nieruchomości: 97

Ilość i długość ulic administrowanych przez UM: 20 / 6,34 km

Ilość i długość dróg transportu rolnego: 42 / 15,80 km

Powierzchnia użytków rolnych: 369,14 ha

Ogólna powierzchnia sołectwa: 918 ha

Wskaźnik bonitacji gleb: 0,83

Wcześniejsi Sołtysi

Helmut Wieschollek 1963-1999

Artur Golec 1999-2011