PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W DZIEWKOWICACH.

Kod pocztowy: 47-132

Ulica: ul. Strzelecka 1

Dyrektor: Regina Krawiec - Dimitrowa

NIP: 756-18-46-436

KONTAKTY

Nr telefonu: (+48) 77 461-47-78

E-mail: ppdziewkowice@poczta.fm

Liczba oddziałów: 4

Liczba wychowanków: 81

Liczba pracowników:

- pedagogicznych: 9

- niepedagogicznych: 10

Liczba sal 6

Godziny pracy:

- przedszkola 7:30 - 16:00

- oddziału zamiejscowego w Błotnicy 8:00 - 13:00

- oddziału zamiejscowego w Warmątowicach 8:30 - 13:30

Kontakt rodziców z przedszkolem

- z nauczycielkami każdego dnia w godzinach porannych od 7:30 do 8:30 oraz popołudniowych od 15:00 do 16:00

- z dyrektorem w godzinach pracy sekretariatu

- sekretariat od 8:00 do 15:00